تهیه فایل مالیات برحقوق بافرمت جدید توسط نرم افزار Payroll

آخرین نسخه نرم‌افزار حقوق، پرسنلی و دستمزد Payroll منتشر شد.

نسخه آخر این نرم‌افزار با امکان ارسال فایل مالیات بر حقوق با فرمت جدید اداره دارایی در سال ۱۳۹۵ آماده ارایه به مشتریان محترم شایگان‌سیستم می‌باشد.

جهت دریافت این نسخه به مرکز دانلود سایت مراجعه کرده و یا با پشتیبانی شرکت شایگان‌سیستم و یا نماینده مورد نظر خود تماس بگیرید.